Logo Bank Name Branche Name Branche Address Telephone
 
Bangkok Bank Bang Phlat 238 Charansanitwong Rd. Bang Or Bang Phlat Bangkok 10700 Tel : 0-2423-0820-1, 0-2435-8777 
 
Bangkok Bank Bang Yi Khan 409 Charansanitwong Rd. Bang Bamru Bang Phlat Bangkok 10700 Tel : 0-2424-7921-3, 0-2424-6243 
 
Bangkok Bank Tesco Lotus Charansanitwong 244 Charansanitwong Rd Bang Phlat Bang Phlat Bangkok 10700 Tel : 0-2434-7494-5 
  Bank of Ayudhya SAPAN KRUNGDHON INTERSECTION  644 Jaransanitwong Road Bangyeekun BangPlud Province Bangkok 0-2424-5023, 0-2424-0125, 0-2433-2216,0-2435-5471, 0-2435-9346, 0-2434-1854,0-2435-6937
 
Bank of Ayudhya SAPHAN PHA PINKLAO BRANCH 32 Cha ran sa nit wong Road Bang yi khan Bang plad Province Bangkok 0-2433-0085-8, 02-434-3829
 
Bank of Ayudhya BANG-O BRANCH 397,399 Charansanitwong Road Bangaor Bangplad Province Bangkok 0-2435-2257, 0-2424-0948, 0-2435-7328-9
 
Bank Thai BANGPLAD 195 CHARANSNITWONG ROAD, BANGPLAD, BANGKOK 10700 0-2424-3361-2, 0-2433-8188 
 
Bank Thai BANGYEEKHAN  367 CHARANSNITWONG ROAD, BANGBUMRU, BANGPLAD, BKK 10700  0-2433-5920-3 
 
Kasikorn Bank Bang Phlat Branch 318/187 Charan Sanit Wong Rd. Rd. Bang Aw Bang Phlat Bangkok 10700 433-0072-5, 435-5934, 885-3333-9, 885-3340, 885-3341
 
Kasikorn Bank Bang Yikhan Branch 648/35 Charan Sanitwong Rd. Rd. Bang Yikhan Bang Phlat Bangkok 10700 434-4357, 883-0163-9, 883-0170, 883-0171, 883-2077-9, 883-2080, 883-2081
 
Kasikorn Bank Saphan Krung Thon Branch 70/1 Ratchavithi Rd Rd. Bang Phlat Bang Phlat Bangkok 10700 883-0172-8, 883-1963-6
  Kasikorn Bank Thanon Si Rinthon Sub-Branch 179 Si Rinthon Rd. Rd. Bang Bamroo Bang Phlat Bangkok 10700 423-0787, 881-9818
 
Siam Commercial Bank BANG PLAT  BANGPLAT CHARAN SANIT WONG ROAD, BANGPLAT, BANGKOK 0-2433-0223-6 Fax:0-2424-9674
 
Siam Commercial Bank CHARANSANITWONG SOI 48 SUB  BANG YI KHUN CHARANSANITWONG ROAD, BANG PLAT, BANGKOK 0-2434-1969,0-2434-1543-4
 
Siam Commercial Bank TESCO LOTUS CHARANSANITWONG SUB BRANCH  BANGPHLAT CHARAN SANITWONG, BANGPHLAT, BANGKOK 0-2424-208-6 Fax 0-2424-2985
 
Siam Commercial Bank TESCO LOTUS PATA PINKLAO SUB BRANCH  BANYIKHAN SOMDETPHRAPINKLAO, BANG PHLAT, BANGKOK 0-2433-5617 ,0-2433-5618 Fax 0-2433-5622
 
Siam Commercial Bank THANON SIRINTHON  BANG PLAT SIRINTHON ROAD, BANG PLAT, BANGKOK 0-2881-0680-89
 
TMB Bank Bang Phlad Subbranch 51,53,55, Jaran Sanit Wong road,Bang Oa,Bang Phlad,Bangkok 10700 0-2424-5221,6499
 
TMB Bank Charan Sanit Wong 667/1 Charan Sanit Wong road,Bang Bamru,Bang Phlad,Bangkok 10700 0-2424-0087,5520-1
 
TMB Bank Krung Thon Bridge 80 Rajwitee road,Bang Yeekhan,Bang Phlad,Bangkok 10700 0-2424-2577
 
TMB Bank Phrapinklao 632/137 Charan Sanit Wong road,Bang Yee Khan,Bang Phlad,Bangkok 10700 0-2433-3370-2, 0-2433-5406,
 
TMB Bank Sirinthorn road Subbranch 1820/437-438,Sirinthorn road,Bangbumru,Bang Phlad,Bangkok 10700 0-2433-3505
 
TMB Bank Thanon Borommarat-Chonni 88/3-5 Borommarat Chonni road,Bang Bumru,Bang Phlad,Bangkok 10700 0-2434-9791-3,
Copyright 2007 BANKTHAILAND.INFO